top
kancelariakontaktwlasciwosc miejscowaogloszenia licytacjewzory pism
bok
Ogłoszenia

Licytacje ruchomości

Licytacje nieruchomości

1 nieruchomości gruntowa zabudowanej budynkiem produkcyjno - magazynowym poł. Daleka, Eg, dz. 23/3

2 pr. własności dz.gr. z budynkiem produkcyjnym z zapleczem socjalnym Eg Królewiecka 323A

3 pr. wł. dz.gr. z budynkiem przemysłowo-składowym z zapleczem biurowo-socjalnym Eg,Królewiecka325

4 Mieszkanie przy ul. Barona w Elblągu