top
kancelariakontaktwlasciwosc miejscowaogloszenia licytacjewzory pism
bok

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Stanisław Kocemba

Kancelaria Komornicza, Hetmańska 28, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 55 235 58 28 / fax.

Sygnatura: KM 3003/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Stanisław Kocemba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-07-2023 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Płk. Dąbka 21, 82-300 , pokój 119, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Zbigniew Sparzak, położonej przy Huta Żuławska 16, 82-316 Milejewo, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00004486/1.
Opis nieruchomości:
prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym zlokalizowanej na działce 143/1 o powierzchni 0,4400 ha uzbojoną w instalację elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną ( na terenie działki szambo) wraz z działką nr 94 gruntowo-rolną, zalesioną ( gatunek główny: buk) o powierzchni 0,6500 ha. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej. Budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 104,00 m2 a powierzchni użytkowej 83,60 m2 jest: jednokondygnacyjne z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony - rok zakończenia budowy 1965. Budynek posiada 3 pokoje, kuchnię, łazienkę, wiatrołap, kotłownię. Budynek ogrzewany drewnem i węglem za pomocą pieca. Stan techniczny budynku średni, standard wykończenia średni

Suma oszacowania wynosi 280 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 210 225,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 030,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 3 O. w Elblągu 58 1500 1403 1214 0000 5061 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zdjęcia

Autor:
Data wprowadzenia: 2023-05-18 10:05:10
Ostatnia modyfikacja:2023-05-18 10:05:58