top
kancelariakontaktwlasciwosc miejscowaogloszenia licytacjewzory pism
bok

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Stanisław Kocemba

Kancelaria Komornicza, Hetmańska 28, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 55 235 58 28 / fax.

Sygnatura: KMP 62/12

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Stanisław Kocemba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-12-2021 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Płk. Dąbka 21, 82-300 , pokój 115, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Michał Jasiulewicz, położonego przy ul. Grochowska 19/8, 82-300 Elbląg, dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00065687/5.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny wraz z udziałem w wysokości 1008/10000 cześci w prawie związanym z własnością lokalu, dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW EL1E/00040533/0. Lokal mieszkalny znajduje się na 2 kondygnacji nadziemnej tj. 1 piętro. Lokal składa się z pokoju i kuchni. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 25,50 m2. Stan techniczny lokalu mieszkalnego przeciętny, standard wykończenia zły (lokal do generalnego remontu). Wykończenie lokalu: tynki wewnętrzne cementowe, nie malowane, brak okładzin, sufit w pokoju częściowo podwieszany, w trakcie robót. Na podłodze stare dechy drewniane, surowe, zużyte, bez okładzin. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa tj. drzwi klatkowe drewniane. Kuchnia przechodnia. Licznik elektryczny odłączony. Ogrzewanie miejskie. W lokalu brak instalacji grzewczej oraz wodno- kanalizacyjnej. Lokal posiada pomieszczenie przynależne: piwnicę o powierzchni 3,40 m2. Lokalizacja ogólna , na tle całego miasta, określona jako średnia, średni dostęp do wszelkich instytucji użyteczności publicznej.

Komornik zawiadamia, że w dniu 17.11.2021r. o godzinie 10:00 nieruchomość zostanie udostępniona zainteresowanym do obejrzenia. W tym celu należy udać się we wskazanym terminie na miejsce czynności tj. pod adres 82-300 Elbląg, ul. Grochowska 19/8.

Suma oszacowania wynosi 60 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 225,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 030,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 3 O. w Elblągu 58 1500 1403 1214 0000 5061 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zdjęcia

Autor:
Data wprowadzenia: 2021-10-21 08:10:57
Ostatnia modyfikacja:2021-11-17 10:11:29