top
kancelariakontaktwlasciwosc miejscowaogloszenia licytacjewzory pism
bok

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Stanisław Kocemba, Kancelaria Komornicza nr IV w Elblągu, mając na uwadze okoliczności związane ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2, informuje, iż kancelaria komornicza do odwołania będzie działała w ograniczonym zakresie utrzymywania kontaktów ze stronami i uczestnikami postępowania. Powyższa decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa sanitarnego ciążącymi na pracodawcy, albowiem zdrowie ludzkie ma najwyższą wartość.

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Elblągu
Komornik: Stanisław Kocemba
ul. Hetmańska 28/3, II piętro
82-300 Elbląg

Godziny otwarcia kancelarii:
codziennie od 7.30 do 15.30
środy od 8.00 do 16.00

Przyjęcia interesantów
wtorek od 13.00 do 15.00
czwartek od 8.00 do 10.00

konto bankowe:
Santander Bank Polska SA
58 1500 1403 1214 0000 5061 0000

Izba Komornicza w Gdańsku