top
kancelariakontaktwlasciwosc miejscowaogloszenia licytacjewzory pism
bok

Km 2026/12

                             OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
                                                             
nr KW EL1E/00054185/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Stanisław Kocemba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-10-2017r. o godz. 11:30 w Sąd Rejonowy Elbląg 82-300 Elbląg, ul.Płk.Dąbka 8-12 w sali nr 330 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego    stanowiącego  prawo własności lokalu mieszkalnego  o powierzchni użytkowej 37,40 m2 wraz z przynależną piwnicą  o powierzchni 11,80 m2 i  63/1000 udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 390 ( KW EL1E/00051398/1) , na której postawiony jest budynek. Lokal położony jest na I kondygnacji ( parter), składa się z 2 pokoi, kuchni, .łazienki z wc, przedpokoju. Stan techniczny lokalu dobry, standard wykończenia podwyższony. Na podłodze w pokojach -panele drewniane, w kuchni i przedpokoju- terakota, w łazience - terakota a na ścianach - glazura. Stolarka okienna PCV. Lokalizacja nieruchomości określona jako bardzo dobra, lokal położony w centralnej części miasta, we wschodniej części śródmieścia. Dojazd odbywa się ul. Ogrodową i ul.Żeromskiego o nawierzchni asfaltowej  

położonego: 82-300 ELBLĄG, OGRODOWA 14/2, 

dla którego  Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW EL1E/00054185/6   [NKW: EL1E/00054185/6]

Suma oszacowania wynosi 119 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     89 700,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 960,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 3 O. w Elblągu 58 1500 1403 1214 0000 5061 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.16:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

ZDJĘCIA LOKALU:  http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/379215

Autor:
Data wprowadzenia: 2017-08-04 09:08:27
Ostatnia modyfikacja:2017-08-04 10:08:17